Кристијан Трајковски - Unity Tips & Tricks @ Game Weekend

Кристијан Трајковски (Dark1) – еден од пионерите на Инди игри во Македонија кој освен што не пропушта ниту еден Game Jam е и еден од организаторите на Alt Ctrl Jam. 

КИКО е темелот на Dark1, односно првите победници на македонскиот Гејм Џем. Тој со својот тим секоја година доаѓаа со сепонапредна и покомплицирана идеја за игра. 

Тој не воведува во програмирањето и работата со Unity engine. На лице место ќе видиме трикови кои некогаш дури и напредни програмери не ги знаат. 

Кико можете да го добиете на https://goo.gl/CQUspM

Сите информации околу Game Weekend powered by Телеком можете да ги најдете на https://goo.gl/i2fU8f или на фан страната на МАГДА.

Game Weekend, 19 Април 2016

Пријатели на GG

it.mk MK Host

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT