GG S02E31 - Sea Hero Quest со др. Катерина Каранфиловиќ, летни конфигурации со Мајстор Менде,...

Вести - 02:00
Разговор со Катерина Каранфиловиќ за демеција и Sea Hero Quest - 20:59
Летни конфигурации со Мајстор Менде - 33:50
The Wild Eight - 53:27
Battleborn - 01:04:25

И се разбира не заборавајте да:
кликнете Subscribe на http://twitch.tv/ggtvmk

...и не најдете на:
Facebook: http://fb.gg.mk
Twitter: https://twitter.com/ggtvmk
Steam: http://steamcommunity.com/groups/ggtvmk
GG Сезона 2, 10 Мај 2016

Пријатели на GG

it.mk MK Host

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT