GGS03E32 - Разговараме со Џијан Емин, Injustice 2 и Friday the 13th The Game

Far Cry 5 Trailer - 00:37

Гостин: Џијан Емин, разговараме за ВИДЕО ИГРА, евентот каде што
македонската филхармонија ќе свири нумери од познати игри

Injustice 2 - 39:26
Friday the 13th - 50:20


И се разбира не заборавајте да:
кликнете Subscribe на http://twitch.tv/ggtvmk

...и да не најдете на:
WWW: http://gg.mk
Facebook: http://fb.gg.mk
Twitter: https://twitter.com/ggtvmk
Steam: http://steamcommunity.com/groups/ggtvmk
GG Сезона 3, 7 Јуни 2017

Поддржувачи на GG

Log in

fb iconTPL_GK_LANG_FB_LOGIN_TEXT